Webdiving titel

Jeugdduiken

Lange tijd was de leeftijd waarop iemand kon beginnen met duiken vastgelegd op 14Jeugdduikenjaar. Onder die leeftijd was duiken slechts mogelijk mits speciale toestemming van een duikgeneesheer en onder de verantwoordelijkheid van één van de meeduikende ouders. Deze beperking was ingegeven door een gebrek aan kennis betreffende de invloed van het duiken op de fysieke en mentale ontwikkeling van het kind. Door bijkomend onderzoek werd deze leeftijdslimiet naar beneden gebracht tot 7 jaar. Omdat geen enkel kind hetzelfde is, laat de Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en –Sport (Nelos) duiken toe vanaf 8 jaar.

Brabo op de StipJeugdduiken tot 14 jaar gebeurt onder strikte voorwaarden. Niet alleen moet er met aangepast materiaal gedoken worden, maar ook de diepte en de duur worden beperkt in functie van de leeftijd en het behaalde brevet.

In een jeugdduikschool, erkend door Nelos, verzorgt een enthousiast jeugdduikschoolteam de opleiding van beginner (alleen kunnen zwemmen is een voorwaarde) tot Gouden Dolfijn (evenwaardig met het 1* duikbrevet bij volwassenen). We brengen ieder kind stapje bij stapje dichter bij de nodige vaardigheden zodat het op een veilige manier kennis met de wonderen van de onderwaterwereld kan maken.  We hebben immers tot doel de jeugd op een aan hen aangepaste manier te laten deelnemen aan de duiksport. De kinderen krijgen op een pedagogisch verantwoorde manier inzicht in alle aspecten van de duiksport en het onderwatermilieu. Het jeugdduiken leert de kinderen zichzelf te beheersen en te gedragen in een vreemde omgeving, lichamelijk en mentaal. Het bevordert het zelfvertrouwen door nieuwe uitdagingen aan te gaan.panathlon 

Het jeugdduiken is dus niet enkel een middel om aan sport te doen maar draagt bij tot de volledige ontwikkeling van het kind. En natuurlijk doen we dit alles in een losse en plezante sfeer. Leren en spelen gaan hand in hand.

Kijk ook of de jeugdduikschool de Panathlon verklaring ondertekend heeft en in de praktijk brengt.

brevetuitreiking

Heeft je kind interesse?

Neem contact met een jeugdduikschool op en laat hem of haar eens proeven tijdens de trainingen in het zwembad. Je kind mag als kandidaat-jeugdduiker 4 maal meestal vrijblijvend oefenen. Of neem deel aan een initiatie!Logo jeugdduiken

Indien je ouder dan 14 jaar bent, val je niet uit de boot. Vanaf die leeftijd kan je een duikopleiding bij de volwassen duikers volgen.

En als echte duikers gaan we na veel oefenen in het zwembad duiken in open water. Inderdaad, we blijven niet beperkt tot het zwembad. We gaan echt duiken!

Bekijk een jaaroverzicht van 2011 aan de hand van een fictieve duik op YouTube!

 

Informatie voor (kandidaat)jeugdduikers

 

Duikexperimenten voor jeugd

AlgemeenSkinny diver youth

Proefjes over duiken voor jeugd, dus niet alleen jeugdduikers. Ook in andere talen, maar tekeningen of foto's zeggen genoeg (hopelijk).

 

Cartesiaanse duiker

Maak je eigen miniduikboot of duiker

Newton's Apple (de appel van Newton): azijn en zuiveringszout in een flesje, ballon erop, demo m.b.t. duiken

Newton's Apple: cartesiaanse duikertje in dit verband, ook zelf ontwerpen.  Eng  Newton's Apple   
 Eng  Newton's Apple

Young Engineers Club e.a.: eenvoudig proefje met suikerklontje of tissue in omgekeerd glas dat in water geduwd wordt.
 Ned  Tom Tit  
 Dui  Kon te xis   

Duiken is een sport waar wel degelijk gevaren aan verboden zijn, maar deze kun je grotendeels uitsluiten door verstandig en bewust te duiken. Drie voorbeelden daarvan zie je via deze links:

Lang onder water blijven kan alleen met zuurstof. Met deze allernieuwste zuurstoffles kan je wel zes uur onder water blijven. En hij is helemaal niet super groot. Je eigen adem wordt namelijk opnieuw gebruikt. Hoe dat kan zie je in deze clip over rebreathers.
Wat doen duikers als hun zuurstof op is? Bekijk de volgende clip van Willem Wever.

 

Voor ouders

Alle formulieren op een rijtje.

Nieuwe jeugdduiker

1. Documenten voor medische keuring: Blauw paspoort en medische fiche bij Jeugdduikschoolleider;

2. Medische keuring: bij eigen huisarts, maar bij voorkeur voor de eerste maal bij een speciale duikarts;

3. Bij arts Blauw paspoort en medische fiche (jongen of meisje) laten invullen;

4. Afgeven Blauw paspoort, door ouders getekend op eerste pagina, en medische fiche aan Jeugdduikschoolleider;

5.Ondertekenen en afgeven Verklaring van de ouders/voogd;

6. Betaling van lidgeld Nelos.

 

Andere jeugdduiker (jaarlijks voor 15 januari)

1. Medische keuring: bij eigen huisarts, maar bij voorkeur voor de eerste maal bij een speciale duikarts;

2. Bij arts Blauw paspoort en medische fiche laten invullen;

3. Afgeven Blauw paspoort en medische fiche aan Jeugdduikschoolleider;

4. Betaling van lidgeld.

 

Voor openwaterduiken

1. Volledig ingevuld Blauw paspoort (controleren!);

2. Brevettenkaart voor volgende Dolfijn (Bronzen, Zilver of Goud);

3. Logboekje voor inschrijven duiken;

4. Duikvergunning voor de Put van Ekeren;

5. Het juiste materieel.

 

Extra informatie voor ouders

 

Duiken vanaf 14 jaar

In de maand van het jaar waarin een jeugdduiker 14 wordt, kan hij (of zij) zich inschrijven als jeugdduiker (en zal dus duiken volgens de regels van het jeugdduiken) of als volwassen duiker. In dat jaar vervalt ook de gratis vergunning voor de Put van Ekeren. Het jaar nadien waarin hij 15 wordt, is hij verplicht zich in te schrijven als volwassen duiker.

Hij is pas volwassen duiker, en dus die regels volgen, vanaf zijn verjaardag en kan dan het 1*D brevet bekomen. Hij kan daarna oefenen en examens afleggen voor 2*D, maar kan, dit brevet pas krijgen als hij 16 jaar wordt.

De belangrijkste verschillen tussen jeugdduiken en duiken voor volwassenen zijn:

 

Jeugdduiken

Duiken voor volwassenen

Leeftijd

 • 8 tot 14
 • 14 en ouder

Hoe duiken?

 • Alleen in clubverband (jeugdinstructeur ter plaatse)
 • In clubverband of met buddy

Buddy?

 • Gekwalificeerde Jeugdbegeleider
 • volgens 5 ster principe (bv. 1* en 4* duiker samen)

Naam brevetten

 • Dolfijnen
 • Brevetten (bv. 1 ster duiker)

Beperkingen

 • Volgens leeftijd
 • In diepte
 • In tijd
 • Water > 12°C
 • Geen speciale duiken
 • Volgens brevet
 • In diepte
 • Altijd, ook ijs
 • Alle duiken (brevet)

Examens

 • Geen
 • Theorie en praktijk

Algemene antwoorden op vragen kan je vinden op de site van Nelos (www.nelos.be). Binnen de school vertaalt de toepassing van de regels zich in het volgende:

Naar boven

Een montage van foto's genomen tijdens het duikseizoen 2012.

Zonder muziek (indien die met muziek geblokeerd is, maar minder leuk)

Een montage van foto's genomen tijdens het duikseizoen 2011.

Zonder muziek (indien die met muziek geblokeerd is, maar minder leuk)

Naar boven

CC2006-2023 Webdiver