Webdiving titel

Artikels in de Hippocampus

Als auteur-redacteur schrijf ik voor de Hippocampus, het bondsblad van NELOS de grootste duikfederatie in Vlaanderen, verschillende soorten artikels:Logo Redactie Hippocampus

1. losse artikels over diverse onderwerpen. Voor artikels over het testen van materiaal en ander duikgerelateerde zaken kan je terecht in het 'testcenter' en voor de oude reeks over duiken op het internet klikt je best op 'Webdiving';

3. een serie artikels onder de naam 'Mijn Buddy' met het idee om mijn ervaringen tijdens een 'speciale' duik met een NELOS-duiker te vertellen. Speciaal neem ik hier zeer breed. Dat kan gaan over een bepaalde manier van duiken of een interessant facet van de duiksport belichten. Dat betekent natuurlijk niet dat mijn buddy alleen maar “speciaal” duikt, maar daar toch een voorliefde voor heeft.

3. verhaaltjes over 2 vrienden, Skubba en Fred, die beetje bij beetje het duiken ontdekken.

Sommige van die artikels werden naar het Engels vertaald en verschenen in onder andere het duikmagazine 'Divers for the Environment'.

Artikels onder de rubriek 'Mijn buddy' 

Naar boven

(click here to find the English versions)

 

Diverse onderwerpen

Hieronder volgen de losse artikels die gepubliceerd zijn. Het nummer voor de titel verwijst naar de editie van de Hippocampus waarin het artikel verscheen.Hippo 228

  
   

Naar boven

CC2006-2023 Webdiver